Les SALADES
 

Salade Poulet Gruyère

(Salade, Poulet, Gruyère)

 

 

Salade Auvergnate

(Salade, Jambon cru, Bleu, Noix)

 

 

Salade Niçoise

(Salade, Maïs, Jambon blanc, Tomate)

 

 

Salade Verte

(Salade, Oeuf, Tomates)